Галоўная навіна

Ці не зашмат бярэ на сябе дзяржава?

Гісторыя надзвычай павучальная і пра яе патрэбна расказаць іншым людзям, якія патэнцыйна могуць патрапіць у такую сумную сітуацыю і залежнасць…

19.10.2019

Навіны

Ці не зашмат бярэ на сябе дзяржава?

Гісторыя надзвычай павучальная і пра яе патрэбна расказаць іншым людзям, якія патэнцыйна могуць патрапіць у такую сумную сітуацыю і залежнасць…

19.10.2019
Не ваша справа!

Больш нікога не агітую! Я зараз пра мову. Скажу толькі наступнае. Сабакі ва ўсім свеце брэшуць аднолькава. Гаў, ды гаў!…

19.10.2019
Выбарчыя гонкі

Вы­ба­ры, вы­ба­ры і па вы­ба­рах. На­га­даю толь­кі, што зна­хо­дзім­ся мы ў ся­рэ­дзі­не вы­бар­ча­га поль­ска­га ма­ра­фо­ну. Двац­цаць шо­ста­га мая 2019 го­да…

16.10.2019
Мікалай Салянік зышоў з "выбараў"

Мікалай Салянік ведамы сваімі палітычнымі перформансамі. Этап збору подпісаў за вылучэнне ў "палатку" ён правёў у выглядзе яркіх пікетаў і…

14.10.2019
Гайнаўская памяць - 2

Яш­чэ доб­ра не адыш­лі ўспа­мі­ны з па­быў­кі на юбі­леі 70-год­дзя бе­ла­ру­ска­га лі­цэя, а тут амаль ад­ра­зу прый­ш­ло­ся мне вяр­тац­ца ў…

11.10.2019

Відэа

праваабарончыя сайты