Галоўная навіна

Навіны

У Гародні будзе новае гістарычнае пано

Паводле старажытнай гравюры на фасадзе будынку па вуліцы Дзяржынскага-8 (гэта гарадская школьная гімназія №10) мастакі ствараюць адпаведны малюнак.

26.06.2019
Беларускі анекдот

У добрай сяброўскай кампаніі пацешыў нядаўна прысутных чарговым беларускім анекдотам. Вельмі радуюся з таго, што стаў ўсё часцей з’яўляцца ў…

25.06.2019
Жарсці па Каліноўскім у Свіслачы

Апошнімі днямі ў адным з раённых цэнтраў Гарадзеншчыны Свіслачы, сярод мясцовага насельніцтва стала распаўсюджвацца заклапочанасць, і нават трывога лёсам захавання…

19.06.2019
Жара і турысты

Ой жа­ра, ду­ха­та, спя­ко­та — та­кія сло­вы най­час­цей лі­лі­ся з на­шых вус­наў ця­гам апош­ніх двух чэр­вень­скіх тыд­няў. Ра­зам з імі…

19.06.2019
Цяжкі пошук праўды ў Смаргонях

Глухую абарону міліцыянтаў, якія пры затрыманні нанеслі цялесныя пашкоджанні ні ў чым не вінаватаму жыхару Барысу Змітровічу, занялі супрацоўнікі Смаргонскага…

19.06.2019
За чорным хлебам - 2

Тры тыд­ні на­зад у гэ­тым мес­цы па­дзя­ліў­ся я з чы­та­ча­мі пер­шы­мі ўра­жан­ня­мі ад ся­мей­ных ван­д­ро­вак на Сі­ле­зію. Аказ­ва­ец­ца, што і…

13.06.2019
“Дадаць”

Гэтым разам сітуацыя выглядае сапраўды значна больш сур’ёзна і небяспечна. Бо тады, калі кіраўнік Расіі крычаў, што Беларусь мусіць уліцца…

12.06.2019
Еўрапарламенцкія скокі - 2

У гэ­тым ну­ма­ры «Ні­вы» вер­нем­ся яш­чэ да вы­ні­каў вы­ба­раў у Еў­ра­пар­ла­мент. Ты­дзень на­зад, ка­лі трэ­ба бы­ло ад­да­ваць га­зе­ту ў дру­кар­ню,…

06.06.2019

праваабарончыя сайты